Jälleen Kokkolassa!

16. ‑17.5.2025 | klo 10–17 | Meripuisto

Kaunis ja toimiva. Erinomaista mainosta Kokkolalle merikaupunkina.

Loistavasti toteutettu!

Todella kivat ja rennot messut!

Mahtava tapahtuma, uusi vain ensi vuodelle.

Huippu paikka 10+

Vain iso kimppu ruusuja. Kiitos paljon ja mukavaa kesää kaikille! Kokkolassa asuu mukavia ihmisiä.

Messupaikka hyvä, lähellä kaupunkia, liikkuminen sujuvaa.

Aivan loistava, pysyvän venenäyttelyn paikkana perfect.

Vesille – Tästä kesä voi alkaa!

Läh­de avaa­maan kesä­kausi kans­sam­me Vesil­le-mes­suil­le Kok­ko­lan Meri­puis­toon tou­ko­kuus­sa 2025! Vuo­den 2024 tapah­tu­ma kerä­si n. 9000 kävi­jää.

Vesil­le-mes­sut tar­joa­vat koko per­heel­le rie­mu­kas­ta teke­mis­tä ja unoh­tu­mat­to­mia elä­myk­siä. Tapah­tu­ma-alu­eel­la pää­set naut­ti­maan moni­puo­li­ses­ta ohjel­mas­ta maal­la, vedes­sä ja ilmas­sa. Hyvä ruo­ka on olen­nai­nen osa tapah­tu­maa, joten tulet var­mas­ti löy­tä­mään her­kul­li­sia makue­lä­myk­siä, jot­ka täy­den­tä­vät päi­vän iloa.

Tule viet­tä­mään unoh­tu­ma­ton­ta päi­vää mei­dän kans­sam­me – Vesil­le-mes­suil­ta kesä voi alkaa! Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään!

Vesille-messut alkaa

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Saapuminen

PYSÄKÖINTI

Pysä­köin­ti tapah­tu­ma­puis­tos­sa 4 € (pank­ki­kor­til­la tai Mobi­le­Payl­la).

Meri­puis­tos­sa ei ole pysä­köin­ti­mah­dol­li­suut­ta.

Tapah­tu­ma­puis­tos­ta on myös mah­dol­lis­ta kävel­lä alu­eel­le (noin 1km).
Tapah­tu­ma­puis­ton osoi­te: Sun­tin­rait­ti 1.

Inva-pysä­köin­ti on saa­ta­vil­la tapah­tu­ma-alu­een lähei­syy­des­sä Meri­puis­tos­sa.

Voit tul­la myös omal­la veneel­lä.  LAITURI A on varatt­tu vie­ras­ve­neil­le. Kat­so kart­ta täs­tä.

KULJETUS

Tapah­tu­ma­puis­ton ja Meri­puis­ton välil­lä kul­kee non-stop kul­je­tus 9.30–18.00. Tapah­tu­ma alkaa klo 10.00.

Meri­puis­to on sul­jet­tu muul­ta lii­ken­teel­tä pe klo 21 — su klo 17.

Koe ainutlaatui-nen elämys vesille-messuilla!

Koe ainutlaatuinen elämys vesille-messuilla!

ruokakylä

Jul­kais­taan lähem­pä­nä tapah­tu­maa.

Seikkailuja Lapsille

Vesil­le-mes­su­jen Las­te­na­lue on täyn­nä haus­kaa ja viih­dyt­tä­vää teke­mis­tä per­heen pie­nim­mil­le. Tar­kem­mat tie­dot las­te­na­lu­een ohjel­mas­ta ja akti­vi­tee­teis­ta jul­kais­taan lähem­pä­nä tapah­tu­maa.