Jälleen Kokkolassa!

27. ‑28.5.2023 | klo 10–17 | Meripuisto

Vapaa sisäänpääsy!

Yksi Suomen parhaista venemessupaikoista, ellei paras! 

Hyvät messut, paljon ihmisiä säästä huolimatta, paljon nähtävää, hyvät esitykset vesillä!

Kaunis ja toimiva. Erinomaista mainosta Kokkolalle merikaupunkina.

Aivan loistava, pysyvän venenäyttelyn paikkana perfect.

Kiitos, hyvin järjestetty, ensimmäiseksi kerraksi varsinkin!

Loistavasti toteutettu!

Todella kivat ja rennot messut!

Mahtava tapahtuma, uusi vain ensi vuodelle.

Huippu paikka 10+

Vain iso kimppu ruusuja. Kiitos paljon ja mukavaa kesää kaikille! Kokkolassa asuu mukavia ihmisiä.

Messupaikka hyvä, lähellä kaupunkia, liikkuminen sujuvaa.

Aivan loistava, pysyvän venenäyttelyn paikkana perfect.

Veneily — kalastus — retkeily

Vesil­le till Havs avaa venei­ly­kau­den Meri­puis­tos­sa!  Koko per­heen tapah­tu­mas­sa riit­tää näh­tä­vää, koet­ta­vaa ja ihme­tel­tä­vää. Moni­puo­lis­ta ohjel­maa näh­dään  maal­la, vedes­sä ja ilmas­sa. Muka­na on venei­lyyn, vesil­lä­oloon, kalas­tuk­seen, ret­kei­lyyn ja mat­kai­luun liit­ty­viä toi­mi­joi­ta. Hyvä ruo­ka on myös oleel­li­nen osa tapah­tu­maa.
Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään!

 

PYSÄKÖINTI

Pysä­köin­ti Tapah­tu­ma­puis­tos­sa 4€ (mak­su kor­til­la tai Mobi­le­Payl­la),  jos­ta ilmai­nen non-stop kul­je­tus Meri­puis­toon aivan peril­le saak­ka.  Tapah­tu­ma­puis­tos­ta on myös mah­dol­lis­ta kävel­lä alu­eel­le (n.1km). Meri­puis­tos­sa ei ole pysä­köin­ti­mah­dol­li­suut­ta.
Tapah­tu­ma­puis­ton osoi­te Kaar­le­lan­ka­tu, 67100 Kok­ko­la.

Inva-park­ki mes­sua­lu­een lähei­syy­des­sä Meri­puis­tos­sa.

 

Voit saa­pua mes­suil­le myös omal­la veneel­lä. Lai­tu­ril­ta löy­tyy rajoi­te­tus­ti vapai­ta vene­paik­ko­ja. Vie­ras­ve­ne­pai­kat sijait­se­vat A LAITURIN pää­dys­sä. Kar­tan löy­dät tääl­tä.

 

KULJETUS

Tapah­tu­ma­puis­ton ja Meri­puis­ton välil­lä kul­kee non-stop kul­je­tus klo. 9–17. Mes­sut aukea­vat klo. 10.00.

 

Meri­puis­to on  sul­jet­tu kai­kel­ta muul­ta lii­ken­teel­tä Pe 21.00 — Su 17.00 aika­na.

Vesillelaskuun aikaa:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Huikeaa ohjelmaa!

Ohjelma

Lauantai

10.30
11:00
11.30
11:45
12:00
12:30
12:30
12:45
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Miten vali­ta vapa ja kela kesä­vir­ve­löin­tiin? Kalas­ta­jan Kana­va, Sata­ma-allas
Saving the seas- näy­tös, Clewat, Sata­ma-allas
Tza­na lii­kun­ta­pal­ve­lui­den cheer­lea­ding-ryh­mä Rigel, Näy­tös­nur­mi
Hal­pa hen­ki­va­kuu­tus. Kalas­ta­jan Kana­van Anne-Maa­rit ui kui­va­pu­vus­sa. Sata­ma-allas
Duud­so­nei­den Jar­pin & HP:n LAVASHOW
Fly­board & Jets­ki, Ext­re­me Life, Sata­ma-allas
DF65 RC Pur­je­ve­nei­den kil­pai­lu, Lai­tu­ri
Rata­moot­to­ri­ve­nei­lyn näy­tös, GT10-luok­ka
Mini­ma­nin kala­tis­kin van­hem­pi ja nuo­rem­pi kala­mes­ta­ri esit­te­lee kalo­jen­kä­sit­te­lyä, miten help­poa se voi olla. Laval­la
Kalas­tus­vä­li­neet lap­sil­le. Mitä on hyvä tie­tää? Kalas­ta­jan Kana­va, Sata­ma-allas
Kok­ko­lan meri­pe­las­ta­jat ja tros­si venei­li­jän tur­va­na — Anders Fredriks­son avaa his­to­rias­ta nyky­päi­vään, Laval­la
Veden varas­sa, Kok­ko­lan meri­pe­las­ta­jat, Sata­ma-allas
Duud­so­nei­den Jar­pin & HP:n ja Ext­re­me Lifen SHOW Sata­ma-altaas­sa
Miten kalas­taa tehok­kaas­ti jigeil­lä? Kalas­ta­jan Kana­va, Sata­ma-allas

Sunnuntai

10.30
11.00
11.30
12.00
12.15
12.30
13.00
13:45
14:00
14:15
14:30
15:00
15:30
Miten vali­ta vapa ja kela kesä­vir­ve­löin­tiin? Kalas­ta­jan kana­va, Sata­ma-allas
Kalas­tus­mah­dol­li­suu­det Kok­ko­las­sa, kalas­tus­mat­kai­lu­yrit­tä­jät esit­täy­ty­vät, Visit Kok­ko­la, Laval­la
Veden varas­sa, Kok­ko­lan Meri­pe­las­ta­jat, Sata­ma-allas
Fly­board & Jets­ki, Ext­re­me Life, Sata­ma-allas
Frees­ty­le­mo­toc­ross­kul­jet­ta­ja Juha­na Vil­ja­maa moot­to­ri­pyö­räl­lä vesil­lä, Sata­ma-allas
Kalas­tus­vä­li­neet lap­sil­le, mitä on hyvä tie­tää? Kalas­ta­jan kana­va, Sata­ma-allas
Hyvän­te­ke­väi­syys­huu­to­kaup­pa, Tuot­to ohja­taan Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry:n toi­min­taan puh­taam­pien vesien puo­les­ta. Tuo­tol­la tue­taan jär­jes­tön työ­tä Poh­jan­lah­den rehe­vöi­ty­mi­sen ja ros­kaan­tu­mi­sen estä­mik­sek­si sekä uuden huol­toa­luk­sen han­kin­taa alu­eel­lem­me. Laval­la
Saving the seas- tie­tois­ku, Clewat, Sata­ma-allas
Rata­moot­to­ri­ve­nei­lyn näy­tös, GT10-luok­ka
Fly­board & Jets­ki, Ext­re­me Life, Sata­ma-allas
Miten kalas­taa tehok­kaas­ti jigeil­lä? Kalas­ta­jan kana­va, Sata­ma-allas
Frees­ty­le­mo­toc­ross­kul­jet­ta­ja Juha­na Vil­ja­maa moot­to­ri­pyö­räl­lä vesil­lä, Sata­ma-allas
Hal­pa hen­ki­va­kuu­tus. Kalas­ta­jan Kana­van Anne-Maa­rit ui kui­va­pu­vus­sa. Sata­ma-allas

Seikkailuja Lapsille

Ben­ji-tram­po­lii­nit 5€/3min &  pomp­pu­lin­nat 5€/15min, Hop­sis

klo. 11–15 Aar­teen etsin­tää metal­lin­pal­jas­ti­mel­la 2€, Hiek­ka­ran­ta 

Ongin­taa lap­sil­le M/S Jen­nyn luo­na, Visit Kok­ko­la

Meri­ros­von aar­re­kart­ta, 100 ensim­mäi­sel­le koko aar­re­kar­tan sel­vit­tä­neel­le pie­ni yllä­tys  (La & Su), Info

Tark­kuus­heit­to­ki­sa vir­ve­lil­lä,  Aikuiset/Lapset (alle 14v), Molem­pien sar­jo­jen voit­ta­jat pal­ki­taan. Kalas­tus­pal­ve­lut Lah­na­lam­pi, Osas­to 1.4

Vesil­lä voit näh­dä junio­rei­ta Opti­mis­ti­jol­lil­la päi­vän aika­na.

Tower bistro goes vesille

Täytetyt pitaleivät

-Hii­ligril­la­tul­la Gyros-maus­te­tul­la pos­sul­la,
pik­ke­löi­dyl­lä puna­si­pu­lil­la,
viher­sa­laa­til­la (papri­ka-tomaat­ti­mix), Feta­juus­tol­la ja tzatzi­kil­la
13,90€

-Fala­fe­leil­la, pik­ke­löi­dyl­lä puna­si­pu­lil­la,
viher­sa­laa­til­la (papri­ka-tomaat­ti­mix),
Feta­juus­tol­la ja tzatzi­kil­la Feta­juus­tol­la ja tzatzi­kil­la
13,90€

Kermaista lohikeittoa ja rieskaa

13,90€

Pullaa/viinereitä

3,50€

Vohveleita, mustikkahilloa, kermavaahtoa

6,90€

Kahvi, tee

3,50€

Limonadit, vichyt

3,50€/0,5l
2,50€/0,33l

Lähdevesi

2,00€/0,5l

Miedot alkoholijuomat

á 8€

Messuilla et jää nälkäiseksi! 😍

@towerbistrokokkola saat maukkaat pitaleivät hiiligrillatulla possulla tai falafelilla, myös maukasta lohikeittoa on saatavilla. Messuilla on mahdollisuus nauttia lasillisen viiniä Viinipolulla🥂
.
.
.
#kokkola #finland #suomi #visitkokkola #food #ruoka #ravintola #messut

Mes­suil­la et jää näl­käi­sek­si! 😍

@towerbistrokokkola saat mauk­kaat pita­lei­vät hii­ligril­la­tul­la pos­sul­la tai fala­fe­lil­la, myös mau­kas­ta lohi­keit­toa on saa­ta­vil­la. Mes­suil­la on mah­dol­li­suus naut­tia lasil­li­sen vii­niä Vii­ni­po­lul­la🥂
.
.
.
#kok­ko­la #fin­land #suo­mi #visit­kok­ko­la #food #ruo­ka #ravin­to­la #mes­sut

10 0
Bussikuljetus messu-alueelle!🚌

Ilmainen bussikuljetus kulkee Tapahtumapuisto-Messualue väliä koko messupäivän. Voit jättää autosi parkkiin Tapahtuma-puistoon, parkkeeraus maksaa 4€ (kortilla tai mobilepaylla)
.
.
.
.
#kokkola #messut #visitkokkola #suomi #tapahtumat #vesillemessut

Bus­si­kul­je­tus mes­su-alu­eel­le!🚌

Ilmai­nen bus­si­kul­je­tus kul­kee Tapah­tu­ma­puis­to-Mes­sua­lue väliä koko mes­su­päi­vän. Voit jät­tää auto­si park­kiin Tapah­tu­ma-puis­toon, park­kee­raus mak­saa 4€ (kor­til­la tai mobi­le­payl­la)
.
.
.
.
#kok­ko­la #mes­sut #visit­kok­ko­la #suo­mi #tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut

21 0
VESILLE-messut starttaa huomenna!🙌🏽🤩

Tänään ollaan laitettu messualue valmiiksi ja huhhuh täällä näyttää upealta! Lämpimästi tervetuloa koko perheen VESILLE-messuille tänä viikonloppuna Kokkolan Meripuistoon! 💙
.
.
.
#kokkola #visitkokkola #finland #messut #tapahtumat #vesillemessut #vesille #veneily #kalastus #retkeily #matkailu

VESIL­LE-mes­sut start­taa huo­men­na!🙌🏽🤩

Tänään ollaan lai­tet­tu mes­sua­lue val­miik­si ja huh­huh tääl­lä näyt­tää upeal­ta! Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa koko per­heen VESIL­LE-mes­suil­le tänä vii­kon­lop­pu­na Kok­ko­lan Meri­puis­toon! 💙
.
.
.
#kok­ko­la #visit­kok­ko­la #fin­land #mes­sut #tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut #vesil­le #venei­ly #kalas­tus #ret­kei­ly #mat­kai­lu

31 0
Kalajoen Jedun TAT-opiskelijat ovat luoneet messuille näyttävän selfieseinän ja istuskelualueen. 📸

Selfieseinän luona @photobysusanna on ikuistamassa kävijöiden messukokemuksen valokuviin. Susanna on kuvaamassa lauantaina ja sunnuntaina klo 10-15. Selfieseinän vierestä löytyy teemaan sopivaa hauskaa rekvisiittaa, joita saa lainata kuvia varten. 

Pääteemana on kierrätys♻️ Lähes kaikki alueella onkin kierrätettyä ja kierrätetään myös messujen jälkeen.
.
.
.
#kokkola #messut #tapahtumat #vesillemessut #visitkokkola #selfieseinä

Kala­joen Jedun TAT-opis­ke­li­jat ovat luo­neet mes­suil­le näyt­tä­vän sel­fie­sei­nän ja istus­ke­lua­lu­een. 📸

Sel­fie­sei­nän luo­na @photobysusanna on ikuis­ta­mas­sa kävi­jöi­den mes­su­ko­ke­muk­sen valo­ku­viin. Susan­na on kuvaa­mas­sa lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na klo 10–15. Sel­fie­sei­nän vie­res­tä löy­tyy tee­maan sopi­vaa haus­kaa rekvi­siit­taa, joi­ta saa lai­na­ta kuvia var­ten.

Pää­tee­ma­na on kier­rä­tys♻️ Lähes kaik­ki alu­eel­la onkin kier­rä­tet­tyä ja kier­rä­te­tään myös mes­su­jen jäl­keen.
.
.
.
#kok­ko­la #mes­sut #tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut #visit­kok­ko­la #sel­fie­sei­nä

32 0
Kalojenkäsittely voi olla helppoakin!🐟

Minimanin kalatiskin vanhempi ja nuorempi kalamestari esittelee kalojenkäsittelyä, miten helppoa se voi olla. Jos sinua kiinnostaa tämä ohjelmanumero, niin laita ylös lauantai 27.5. klo 13 ja suuntaa Kokkolan Meripuistoon.🤩
.
.
.
.
 #tapahtumat #suomi #finland #messut #visitkokkola #kokkola #vesillemessut #kalaruoka #kalankäsittely #kala

Kalo­jen­kä­sit­te­ly voi olla help­poa­kin!🐟

Mini­ma­nin kala­tis­kin van­hem­pi ja nuo­rem­pi kala­mes­ta­ri esit­te­lee kalo­jen­kä­sit­te­lyä, miten help­poa se voi olla. Jos sinua kiin­nos­taa tämä ohjel­ma­nu­me­ro, niin lai­ta ylös lau­an­tai 27.5. klo 13 ja suun­taa Kok­ko­lan Meri­puis­toon.🤩
.
.
.
.
#tapah­tu­mat #suo­mi #fin­land #mes­sut #visit­kok­ko­la #kok­ko­la #vesil­le­mes­sut #kala­ruo­ka #kalan­kä­sit­te­ly #kala

15 0
Nappaako?🎣

@visit_kokkola  järjestää ongintaa M/S Jennyn luona. Pääset samalla tutustumaan Kokkolan kalastusmahdollisuuksiin, kesän tapahtumiin ja keräämään kesävinkit Kokkolaan😍 @kokkolakarleby 
.
.
.
 #vesillemessut #tapahtumat #messut #kokkola #visitkokkola #kalastus #onginta

Nap­paa­ko?🎣

@visit_kokkola jär­jes­tää ongin­taa M/S Jen­nyn luo­na. Pää­set samal­la tutus­tu­maan Kok­ko­lan kalas­tus­mah­dol­li­suuk­siin, kesän tapah­tu­miin ja kerää­mään kesä­vin­kit Kok­ko­laan😍 @kokkolakarleby
.
.
.
#vesil­le­mes­sut #tapah­tu­mat #mes­sut #kok­ko­la #visit­kok­ko­la #kalas­tus #ongin­ta

12 0

Tule näytteilleasettajaksi!

Näyt­teil­lea­set­ta­jik­si ovat ter­ve­tul­lei­ta venei­den val­mis­ta­jat ja myy­jät. Lisäk­si ret­kei­lyyn, kalas­tuk­seen, venei­lyyn, vapaa-aikaan ja mat­kai­luun liit­ty­vien tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den tar­joa­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Ruo­ka ja musiik­ki kuu­lu­vat myös oleel­li­ses­ti tähän kesä­na­vaus tapah­tu­maan.

Tätä mah­dol­li­suut­ta et halua jät­tää välis­tä! Miten tei­dän yri­ty­sen­ne halu­aa näkyä tapah­tu­mas­sa? Haluat­ko olla muka­na kump­pa­nuus­pa­ke­tis­sa?

Yhteistyökumppanit