Igen i Karleby!

27. ‑28.5.2023 | klo 10–17 | Havsparken

Fritt inträde!

En av Finlands bästa båtmässor, om inte den bästa!

Bra mässa, många människor trots vädret, mycket att se, bra föreställningar till havs.

Snygg och välfungerande. Utmärkt reklam för Karleby som havsstad.

Alldeles fantastiskt, en perfekt plats för en permanent båtutställning.

Tack, bra ordnat, särskilt med tanke på att det var första gången!

Fantastiskt genomförd.

Verkligt trevlig och trivsam mässa!

Ett fantastiskt evenemang, gärna en ny mässa igen nästa år.

Toppenställe, 10+

Jag ger en stor bukett rosor. Tack så mycket och en trevlig sommar till alla! Det bor trevliga människor i Karleby.

En bra mässplats, nära staden, smidiga trafikarrangemang.

Alldeles fantastiskt, en perfekt plats för en permanent båtutställning.

Båtliv – Fiske – Camping

Vesil­le till Havs öpp­nar båt­sä­son­gen i Havs­par­ken! Eve­ne­man­get erb­ju­der mas­sor att se, göra och upple­va för hela famil­jen. Mån­si­digt pro­gram ses på mar­ken, i vatt­net och i luf­ten.

 

PARKERING

Par­ke­ring i eve­ne­mangs­par­ken 4€ (med bank­kort eller Mobi­le­Pay) , varifrån gra­tis non-stop trans­port ända fram till Havs­par­ken. Det är även möj­ligt att gå från eve­ne­mangs­par­ken till områ­det (ca. 1km).
Eve­ne­mangs­par­kens adress Fri­hets­vä­gen 10, 67100 Kar­le­by

I havs­par­ken finns det inte möj­lig­het till par­ke­ring.

Inva-par­ke­ring finns i när­he­ten av eve­ne­mangs områ­det i Havs­par­ken.

Du kan också kom­ma med egen båt. Gästbåtsplat­ser är begrän­sa­de vid LAITURI A. Se kar­tan här.

 

TRANSPORT

Mel­lan eve­ne­mangs­par­ken och Havs­par­ken, går det en non-stop trans­port mel­laan klo 9–17. Mäs­san öpp­nar klo 10.00.

Havs­par­ken är avs­pär­rad av all annan tra­fik från Fre 21 — Sön 17.00

Till sjösättning

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Ett fantastiskt program!

Program

Lördag

10.30
11:00
11.30
11:45
12:00
12:30
12:30
12:45
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Hur väl­jer man spö och rul­le till som­mar­fis­ke? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Saving the seas- show, Clewat, Hamn­bas­sän­gen
Tza­na Cheer­lea­ding grupp, Vis­nin­gen hålls på gräspla­nen
Förmån­lig livför­sä­kring. Anne-Maa­rit från Kalas­ta­jan Kana­va sim­mar i en torrdräkt. Hamn­bas­sän­gen
Duud­sons, Jarp­pis och HP:s SCENSHOW
Fly­board & Jets­ki, Ext­re­me Life, Hamn­bas­sän­gen
DF65 RC Seglings­täv­ling, Kajen
Banbåts­racing GT-10
Mini­ma­ni fisk­dis­kens senior- och junior­fisk­mäs­ta­ren visar hur lätt det är att han­te­ra en fisk. Sce­nen
Fis­ke­reds­kap för barn. Vad är bra att veta? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Kar­leb sjö­räd­dar­na och rep för båt­fol­kens säker­het — Anders Fredriks­son öpp­nar om vägen från his­to­ria till nutid, Sce­nen
Att ham­na i vatt­net, Kar­le­by Sjö­räd­dar­na, Hamn­bas­sän­gen
Duud­sons, Jarp­pis & HP:s och Ext­re­me Life:s SHOW, Hamn­bas­sän­gen
Hur fis­kar man smi­digt och effek­tivt med jig­gar? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Sky­di­ve — falls­kärms­hop­pen är ins­täll­da på grund av motor­fel.

Söndag

10:30
11:00
11:30
12:00
12:15
12:30
13:00
13:45
14:00
14:15
14:30
15:00
15:30
Hur väl­jer man spö och rul­le till som­mar­fis­ke? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Fis­ke­möj­lig­he­ter i Kar­le­by, Fis­ke­tu­ris­mens före­ta­ga­re pre­sen­te­rar sig. Sce­nen
Att ham­na i vatt­net, Kar­le­by Liv­räd­dar­na, Hamn­bas­sän­gen
Fly­board & Jets­ki, Ext­re­me Life, Hamn­bas­sän­gen
Frees­ty­le motoc­rossfö­ra­ren Juha­na Vil­ja­maa på en motorcy­kel i vatt­net, Hamn­bas­sän­gen
Fis­ke­reds­ka­pen för barn, vad är bra att veta? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Väl­gö­ren­het­sauk­tion, intäk­ter­na går till före­nin­gen “Håll skärgår­den ren ry ” för rena­re vat­ten. Intäk­ter­na ska stöd­ja orga­ni­sa­tio­nens arbe­te för att före­byg­ga över­göd­ning och nedsk­räp­ning i Bott­nis­ka viken, samt ans­kaff­ning av ett nytt för­sörj­nings­far­tyg till vårt områ­de. Sce­nen
Saving the seas- Infor­ma­tions­kam­panj, Clewat, Hamn­bas­sän­gen
Banbåts­racing GT-10
Fly­board & Jets­ki, Ext­re­me Life, Hamn­bas­sän­gen
Hur fis­kar man smi­digt och effek­tivt med jig­gar? Kalas­ta­jan Kana­va, Hamn­bas­sän­gen
Frees­ty­le motoc­rossfö­ra­ren Juha­na Vil­ja­maa på en motorcy­kel i vatt­net, Hamn­bas­sän­gen
Förmån­lig livför­sä­kring. Anne-Maa­rit från Kalas­ta­jan Kana­va sim­mar i en torrdräkt. Hamn­bas­sän­gen

ÄVENTYR FÖR BARN

 

Ben­ji-studs­mat­tor 5€/3min & hopp­bor­gar 5€/15min, Hop­sis  

klo 11–15 Skatt­jakt med metal­de­tek­tor 2€, Stran­den 

Mete för barn vid M/S Jen­ny, Visit Kok­ko­la 

Sjö­rö­va­rens skatt­kar­ta, En liten över­rask­ning för de 100 förs­ta som löst hela skatt­kar­tan (Lö & Sön), Info 

Nog­grann­hets kast­täv­ling med spinns­pö, Vuxna/Barn (under 14 år), Vin­nar­na från båda klas­ser­na kom­mer att pris belö­nas. Fis­ket­jäns­ter Lah­na­lam­pi, Avdel­ning 1.4  

Under dagen vid havet kan du se junio­rer på opti­mist­jol­len.  

Tower bistro goes till havs

Fyllda Pitabröd

-Kolgril­lat fläsk­kött med gyros kryd­da,
picklad röd­lok, grön­sal­lad (papri­ka-tomat­mix),
fetaost och tzatzi­ki
13,90€

-Med fala­fel, picklad röd­lök,
grön­sal­lad (papri­ka-tomat­mix),
fetaost och tzatzi­ki
13,90€

Krämig laxsoppa och rieska

13,90€

Bulle/Wienerbröd

3,50€

Våfflor med blåbärssylt, grädde

6,90€

Kaffe, te

3,50€

Läsk, mineralvatten

3,50€/0,5l
2,50€/0,33l

Källvatten

2,00€/0,5l

Svaga alkoholdrycker

á 8€

Messuilla et jää nälkäiseksi! 😍

@towerbistrokokkola saat maukkaat pitaleivät hiiligrillatulla possulla tai falafelilla, myös maukasta lohikeittoa on saatavilla. Messuilla on mahdollisuus nauttia lasillisen viiniä Viinipolulla🥂
.
.
.
#kokkola #finland #suomi #visitkokkola #food #ruoka #ravintola #messut

Mes­suil­la et jää näl­käi­sek­si! 😍

@towerbistrokokkola saat mauk­kaat pita­lei­vät hii­ligril­la­tul­la pos­sul­la tai fala­fe­lil­la, myös mau­kas­ta lohi­keit­toa on saa­ta­vil­la. Mes­suil­la on mah­dol­li­suus naut­tia lasil­li­sen vii­niä Vii­ni­po­lul­la🥂
.
.
.
#kok­ko­la #fin­land #suo­mi #visit­kok­ko­la #food #ruo­ka #ravin­to­la #mes­sut

10 0
Bussikuljetus messu-alueelle!🚌

Ilmainen bussikuljetus kulkee Tapahtumapuisto-Messualue väliä koko messupäivän. Voit jättää autosi parkkiin Tapahtuma-puistoon, parkkeeraus maksaa 4€ (kortilla tai mobilepaylla)
.
.
.
.
#kokkola #messut #visitkokkola #suomi #tapahtumat #vesillemessut

Bus­si­kul­je­tus mes­su-alu­eel­le!🚌

Ilmai­nen bus­si­kul­je­tus kul­kee Tapah­tu­ma­puis­to-Mes­sua­lue väliä koko mes­su­päi­vän. Voit jät­tää auto­si park­kiin Tapah­tu­ma-puis­toon, park­kee­raus mak­saa 4€ (kor­til­la tai mobi­le­payl­la)
.
.
.
.
#kok­ko­la #mes­sut #visit­kok­ko­la #suo­mi #tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut

21 0
VESILLE-messut starttaa huomenna!🙌🏽🤩

Tänään ollaan laitettu messualue valmiiksi ja huhhuh täällä näyttää upealta! Lämpimästi tervetuloa koko perheen VESILLE-messuille tänä viikonloppuna Kokkolan Meripuistoon! 💙
.
.
.
#kokkola #visitkokkola #finland #messut #tapahtumat #vesillemessut #vesille #veneily #kalastus #retkeily #matkailu

VESIL­LE-mes­sut start­taa huo­men­na!🙌🏽🤩

Tänään ollaan lai­tet­tu mes­sua­lue val­miik­si ja huh­huh tääl­lä näyt­tää upeal­ta! Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa koko per­heen VESIL­LE-mes­suil­le tänä vii­kon­lop­pu­na Kok­ko­lan Meri­puis­toon! 💙
.
.
.
#kok­ko­la #visit­kok­ko­la #fin­land #mes­sut #tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut #vesil­le #venei­ly #kalas­tus #ret­kei­ly #mat­kai­lu

31 0
Kalajoen Jedun TAT-opiskelijat ovat luoneet messuille näyttävän selfieseinän ja istuskelualueen. 📸

Selfieseinän luona @photobysusanna on ikuistamassa kävijöiden messukokemuksen valokuviin. Susanna on kuvaamassa lauantaina ja sunnuntaina klo 10-15. Selfieseinän vierestä löytyy teemaan sopivaa hauskaa rekvisiittaa, joita saa lainata kuvia varten. 

Pääteemana on kierrätys♻️ Lähes kaikki alueella onkin kierrätettyä ja kierrätetään myös messujen jälkeen.
.
.
.
#kokkola #messut #tapahtumat #vesillemessut #visitkokkola #selfieseinä

Kala­joen Jedun TAT-opis­ke­li­jat ovat luo­neet mes­suil­le näyt­tä­vän sel­fie­sei­nän ja istus­ke­lua­lu­een. 📸

Sel­fie­sei­nän luo­na @photobysusanna on ikuis­ta­mas­sa kävi­jöi­den mes­su­ko­ke­muk­sen valo­ku­viin. Susan­na on kuvaa­mas­sa lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na klo 10–15. Sel­fie­sei­nän vie­res­tä löy­tyy tee­maan sopi­vaa haus­kaa rekvi­siit­taa, joi­ta saa lai­na­ta kuvia var­ten.

Pää­tee­ma­na on kier­rä­tys♻️ Lähes kaik­ki alu­eel­la onkin kier­rä­tet­tyä ja kier­rä­te­tään myös mes­su­jen jäl­keen.
.
.
.
#kok­ko­la #mes­sut #tapah­tu­mat #vesil­le­mes­sut #visit­kok­ko­la #sel­fie­sei­nä

32 0
Kalojenkäsittely voi olla helppoakin!🐟

Minimanin kalatiskin vanhempi ja nuorempi kalamestari esittelee kalojenkäsittelyä, miten helppoa se voi olla. Jos sinua kiinnostaa tämä ohjelmanumero, niin laita ylös lauantai 27.5. klo 13 ja suuntaa Kokkolan Meripuistoon.🤩
.
.
.
.
 #tapahtumat #suomi #finland #messut #visitkokkola #kokkola #vesillemessut #kalaruoka #kalankäsittely #kala

Kalo­jen­kä­sit­te­ly voi olla help­poa­kin!🐟

Mini­ma­nin kala­tis­kin van­hem­pi ja nuo­rem­pi kala­mes­ta­ri esit­te­lee kalo­jen­kä­sit­te­lyä, miten help­poa se voi olla. Jos sinua kiin­nos­taa tämä ohjel­ma­nu­me­ro, niin lai­ta ylös lau­an­tai 27.5. klo 13 ja suun­taa Kok­ko­lan Meri­puis­toon.🤩
.
.
.
.
#tapah­tu­mat #suo­mi #fin­land #mes­sut #visit­kok­ko­la #kok­ko­la #vesil­le­mes­sut #kala­ruo­ka #kalan­kä­sit­te­ly #kala

15 0
Nappaako?🎣

@visit_kokkola  järjestää ongintaa M/S Jennyn luona. Pääset samalla tutustumaan Kokkolan kalastusmahdollisuuksiin, kesän tapahtumiin ja keräämään kesävinkit Kokkolaan😍 @kokkolakarleby 
.
.
.
 #vesillemessut #tapahtumat #messut #kokkola #visitkokkola #kalastus #onginta

Nap­paa­ko?🎣

@visit_kokkola jär­jes­tää ongin­taa M/S Jen­nyn luo­na. Pää­set samal­la tutus­tu­maan Kok­ko­lan kalas­tus­mah­dol­li­suuk­siin, kesän tapah­tu­miin ja kerää­mään kesä­vin­kit Kok­ko­laan😍 @kokkolakarleby
.
.
.
#vesil­le­mes­sut #tapah­tu­mat #mes­sut #kok­ko­la #visit­kok­ko­la #kalas­tus #ongin­ta

12 0

Delta som utställare

Båt­till­ver­ka­re och båtför­säl­ja­re är väl­kom­na som uts­täl­la­re. Des­su­tom är leve­ran­tö­rer av båt­till­be­hör, bått­jäns­ter samt andra pro­duk­ter och tjäns­ter som hänför sig till hav, fis­ke, båt­liv, fri­tid och turism väl­kom­na. På mäs­san pre­sen­te­ras också ett bre­da­re urval av pro­duk­ter och tjäns­ter som hänför sig till som­mar och fri­tid. Mat och musik ingår också väsent­ligt på det­ta eve­ne­mang som invi­ger som­ma­ren.

Det här tillfäl­let vill du knap­past mis­sa! Hur vill du att ert före­tag synas på eve­ne­man­get? Vill du del­ta i part­ner­pa­ke­tet?

Samarbetspartners