För utställare

Pris på monterytor

Bryggplatser:

Begränsat med platser

35 € + moms 24% / m2 (båtens längd x bredd)
Rabatt på båt nr 2. 20 %,
nr 3. 30 %, nr 4. och därpå följande 40 %
Båt nr 1. är alltid störst, nr 2. andra till störst osv.

Landmonteryta:

35 € + moms 24%/ m2 (inkl. landområde utan tak)
Minimistorlek 6 m2

Fråga om möjlighet till ett större paket för synlighet!