Allmänna villkor

Arrangör

Hilla Group Oyj / KPK Events
FO-nummer 0198165–6
Adress: Strandgatan 10, 67100 Karleby
E-post: info@kpkevents.fi
Webbsida: www.kpkevents.fi

1. Betalningsvillkor

Fakturering sker i en rat 2 månader före evenemanget. Avdelningsbokningar som görs efter detta kommer att faktureras sista dagen i månaden som avdelningen bokats. Eventuella tilläggsbeställningar som görs under eller före mässan kommer att faktureras efter mässan.

2. Rabatter

Rabatt på båt nr 2 20%, nr 3 30%, nr 4 40%, på båt nr 5 och efterföljande 50%.

Båt nr 1 är alltid störst, nr 2 näst störst osv.

3. Reservation av utställningsutrymme

Orderbekräftelsen som skickas av arrangören är bindande för båda parter, såvida utställaren inte skriftligen har reklamerat saken inom 7 dagar från orderbekräftelsen datum. Utställaren har inte utan skriftligt tillstånd från arrangören rätt att hyra ut eller överlåta sin monter eller delar av den.

4. Utställningsbåtar

Båtarna som presenteras ska vara nya eller i utmärkt skick om de redan har överlämnats till 1:a kunden. Utställningsbåtarna bör vara rena och hållas rena under hela utställningen. Varje båt ska ha en utställningsskylt. Skylten ska placeras på båten och inte på bryggorna. Utställaren fäster själv skyltarna på sina båtar.

Utställningsbåtar får inte tas ut från kajplatserna under utställningen (förutom vid provkörningar).

5. Provkörningar

Provseglingarna och -körningarna kommer att ske före eller efter utställningens öppettider eller efter att utställningen slutat lör–sön.

Till Havs-hemsidan kommer att ha en egen avdelning om testkörningar, till vilken vi kommer att lägga till dina båtar på provkörning. Från dessa, omdirigera till ditt företags hemsida/e-post, där kunder kan boka provkörningar direkt från dig.

Lördag 8-10 eller 18-20
Söndag 8-10

6. Placering av monter och båtar på området

Arrangören bestämmer den slutliga placeringen av båtar/monter. I placeringen tas i hänsyn utställarens önskemål om placering, storleken på montern, anmälningstiden, utställarens långsiktiga kundrelation samt monterns och produkternas lämplighet för en viss del av mässområdet. Arrangören har på grund av eventuell platsbrist rätt att begränsa antalet och storleken på båtar eller storleken på tält och monter som visas upp av utställaren.

7. Avbokning

Om avbokningen sker mindre än 60 dagar före mässan är kunden skyldig att betala 100 % av hyran till arrangören.

8. Utställningsstrukturer

Utställartjänster och byggnation samordnas av mässarrangören. Maiseri Oy är ansvarig mässbyggare. Beställning av monterkonstruktioner info@messu.com. Möbelbeställningar www.maiseri.com.

Notera! Det är inte tillåtet att ta med egna tält till utställningsområdet. Fasta strukturer måste godkännas i förväg av arrangören.

9. Elförsörjning

Elförsörjning till avdelningen måste beställas separat. Pris vid förhandsbeställning för 10A / 230V strömkälla 92,00 EUR + moms och för 16A / 230V strömkälla 99,00 EUR + moms. Om strömförsörjningen beställs under byggtiden är priset 119 EUR + moms för 10A / 230V strömkälla och 129 EUR + moms för 16A / 230V strömkälla.

10. Beställningar

En egen hemsida för mässan kommer att öppnas på arrangörens hemsida www.kpkevents.fi. Sidorna öppnas senast 3 månader innan evenemanget. Alla instruktioner och beställningsformulär finns på evenemangets sida. Du kan beställa t.ex. utställarkort, kundinbjudningar, el och strukturer.

ALLA beställningar kan även göras via e-post till info@kpkevents.fi

11. Utställarkort

I monterpriset ingår utställarkort enligt följande:

  • avdelningen storlek 6–8 m2 – 3 kort
  • avdelningen storlek 9–15 m2 – 4 kort
  • avdelningen storlek 16–24 m2 – 5 kort
  • avdelningens storlek över 25 m2 – 6 kort eller enligt överenskommelse.
  • Utställarkort som ingår i samarbetspartners avtal avtalas separat.

12. Förteckning över utställare

Arrangören publicerar en lista över utställare i mässtidningen och på sin hemsida, som kostnadsfritt inkluderar kontaktuppgifter och huvudprodukter/tjänster för alla utställare.

Utställaren har ingen rätt att distribuera andra än sina egna annonser i sin monter. Det är förbjudet att dela olika tidningar med flera annonsörer.

13. Byggande och nedmontering

Bygget av montrarna kan börja fredagen innan mässan kl 08.00. Har du beställt ett tält eller andra konstruktioner av oss kan bygget starta på fredag ​​kl 12:00.

Nedmontering tidigast kl. 17.00 på söndagen av mässan och alla utställningar och strukturer måste avlägsnas från området senast kl. 23.00 på söndagen av mässan.

Mässans bygghöjd är 250cm. Högre strukturer måste godkännas av arrangören. En konstruktion, dekoration eller ett utställningsföremål som överstiger mellanväggarnas höjd (standard 250 cm) och som har godkänts för placering ska hållas på ett avstånd om minst 0,5 m från gränsen till montern bredvid.

14. Städning

Utställaren levererar sina saker till och från mässplatsen på egen bekostnad. Arrangören ansvarar inte för mottagande, lossning eller förvaring av sakerna och ansvarar inte för att varorna skickas bort efter utställningen.

Arrangören ansvarar för städning av mässområdets allmänna utrymmen. Utställare ansvarar för att städa sina egna montrar. Bygg- och nedmonteringsavfall ska läggas i de avfallscontainers som är reserverade för dem.

15. Övervakning och försäkring

Arrangören sköter den allmänna bevakningen av området under mässan samt bygg- och nedmonteringsskedet. Utställaren ska själv sköta eventuell stöld, brand eller annan försäkring som anses nödvändig.

16. Säkerhet

En räddnings- och första hjälpplan som lämpar sig för utomhusevenemang har tagits fram för utställningen i samarbete med myndigheterna. Planerna finns på utställningskontoret.

Arrangören har rätt att stänga utställningsområdet när som helst under utställningens öppettider för att säkerställa säkerheten.

BRYGGOR OCH BÅTAR

Bryggorna ska vara tillgängliga och hållas fria från hinder som försvårar människors rörelse på bryggorna. Det är förbjudet att ta barnvagnar ut på bryggorna. Barnvagnar lämnas i förvar vid besök på bryggorna. Vid behov kan ordningsvakter begränsa folkmängden som samtidigt har tillträde till bryggorna för att säkerställa bryggornas bärförmåga. Tillträdet till båtarna ska alltid vara säker. Besökare ska instrueras om rätt sätt att stiga ombord på båten och vid behov få hjälp med att gå ombord på båten. Utställare ansvarar för hälsan och säkerheten för alla sina gäster och sin egen personal när de befinner sig i och runt båtarna i bryggområdet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas om landgång används för att stiga ombord båten.

Om utställaren har en plattform byggd runt båtarna på landmontern (sk. viewing platform) ska den vara stadig och installerad på ett plant underlag. Eventuella räck runt plattformen måste fästas noggrant. Utställare ansvarar för säkerheten av de plattformar och trappor de använder. Besökare ska instrueras om rätt sätt att kliva på plattformen och vid behov få hjälp med att stiga på plattformen.

17. Försäljning av produkter

Försäljning av produkter på mässan är tillåtet.

18. Force majeure

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in eller boka om mässan om den på grund av oöverstigliga hinder inte kan hållas på angiven tidpunkt.